prisoner's dilemma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prisoner's dilemma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prisoner's dilemma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prisoner's dilemma.

Từ điển Anh Việt

 • Prisoner's dilemma

  (Econ) Thế lưỡng giải của người tù; Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù.

  + Cụm thuật ngữ này xuất hiện từ một sự xem xét các vấn đề về quyết định của những tội phạm bị bắt gĩư và thẩm vấn riêng rẽ. Xem GAME THEORY. Mô hình này cho thấy một cách xử sự hợp lý ở tầng vi mô sẽ dẫn đến một hậu qủa vĩ mô bất hợp lý.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prisoner's dilemma

  * kinh tế

  thế lưỡng nan của phạm nhân

  tình trạng khó xử của "người tù"