prison-van nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-van nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-van giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-van.

Từ điển Anh Việt

  • prison-van

    * danh từ

    xe chở tù nhân; xe tù