priestliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priestliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priestliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priestliness.

Từ điển Anh Việt

  • priestliness

    xem priestly