prick-ears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prick-ears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prick-ears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prick-ears.

Từ điển Anh Việt

  • prick-ears

    /'prik'iəz/

    * danh từ

    tai vểnh