prezonular space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prezonular space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prezonular space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prezonular space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prezonular space

    * kỹ thuật

    y học:

    khoang trước dây treo zin