prevernal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prevernal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prevernal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prevernal.

Từ điển Anh Việt

  • prevernal

    * tính từ

    đầu xuân