prevailingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prevailingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prevailingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prevailingly.

Từ điển Anh Việt

  • prevailingly

    xem prevailing