pretendedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pretendedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pretendedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretendedly.

Từ điển Anh Việt

  • pretendedly

    xem pretended