pretarsal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pretarsal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pretarsal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretarsal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pretarsal

    * kỹ thuật

    y học:

    trước xương cổ