press-agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-agency.

Từ điển Anh Việt

  • press-agency

    /'pres,eidʤənsi/

    * danh từ

    hãng thông tin, thông tấn xã