presintering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presintering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presintering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presintering.

Từ điển Anh Việt

  • presintering

    * danh từ

    (kỹ thuật) sự thiêu kết sơ bộ