presidentess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presidentess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presidentess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presidentess.

Từ điển Anh Việt

  • presidentess

    /'prezidəntis/

    * danh từ

    bà chủ tịch

    bà vợ ông chủ tịch