prerequisite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prerequisite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prerequisite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prerequisite.

Từ điển Anh Việt

 • prerequisite

  /'pri:'rekwizit/

  * tính từ

  cần trước hết, đòi hỏi phải có trước hết

  * danh từ

  điều cần trước hết, điều kiện tiên quyết, điều kiện quyết định trước hết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prerequisite

  * kinh tế

  điều kiện tiên quyết

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  điều kiện trước hết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prerequisite

  something that is required in advance

  Latin was a prerequisite for admission

  Synonyms: requirement

  required as a prior condition or course of study