prematureness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prematureness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prematureness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prematureness.

Từ điển Anh Việt

 • prematureness

  /,premə'tjuənis/ (prematurity) /,premə'tjuriti/

  * danh từ

  tính sớm, tính non, tính yểu

  tính hấp tấp, tính vội vã (của quyết định...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prematureness

  the state of being premature

  Synonyms: prematurity