preluder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preluder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preluder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preluder.

Từ điển Anh Việt

  • preluder

    xem prelude