prelatise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prelatise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prelatise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prelatise.

Từ điển Anh Việt

  • prelatise

    Cách viết khác : prelatize