prelapsarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prelapsarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prelapsarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prelapsarian.

Từ điển Anh Việt

  • prelapsarian

    * tính từ

    ở thời kỳ trước khi con người bị sa ngã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prelapsarian

    of or relating to the time before the Fall of Adam and Eve