prehistorian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prehistorian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prehistorian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prehistorian.

Từ điển Anh Việt

  • prehistorian

    xem prehistory