pregnenolone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pregnenolone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pregnenolone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pregnenolone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pregnenolone

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại steroid (do tuyến thượng thận, buồng trứng hay tinh hoàn tổng hợp)