preggers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preggers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preggers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preggers.

Từ điển Anh Việt

  • preggers

    * tính từ

    (thông tục) có mang