prefigurement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefigurement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefigurement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefigurement.

Từ điển Anh Việt

  • prefigurement

    xem prefigure