prefermentor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefermentor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefermentor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefermentor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prefermentor

    * kinh tế

    thiết bị lên men sơ bộ