predominator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

predominator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm predominator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của predominator.

Từ điển Anh Việt

  • predominator

    xem predominate