precipitable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitable.

Từ điển Anh Việt

 • precipitable

  /pri'sipitəbl/

  * tính từ

  có thể kết tủa, kết tủa được, có thể lắng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precipitable

  * kinh tế

  có tính kết tủa

  kết lắng

  lắng cặn