precipice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipice.

Từ điển Anh Việt

 • precipice

  /'presipis/

  * danh từ

  vách đứng (núi đá)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precipice

  * kỹ thuật

  đường đứt

  vách đứng

  xây dựng:

  mối đứt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precipice

  a very steep cliff