preambule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preambule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preambule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preambule.

Từ điển Anh Việt

 • preambule

  * danh từ

  lời nói đầu

  lời tựa

  điều báo trước

  việc mở đầu

  * ngoại động từ

  viết lời nói đầu, viết lời tựa