pre-jurassic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-jurassic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-jurassic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-jurassic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pre-jurassic

    of or relating to or denoting the time before the Jurassic period

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).