pre-grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pre-grinding

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự mài từ trước

  sự nghiền từ trước

  sự xay từ trước