pre-eminence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-eminence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-eminence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-eminence.

Từ điển Anh Việt

 • pre-eminence

  /pri:'eminəns/

  * danh từ

  tính ưu việt, tính hơn hẳn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pre-eminence

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tính ưu việt