prakritic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prakritic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prakritic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prakritic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prakritic

    of or relating to Prakrit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).