praipism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

praipism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm praipism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của praipism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • praipism

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng cương dương vật