pouty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pouty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pouty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pouty.

Từ điển Anh Việt

  • pouty

    xem pout