potter's kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potter's kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potter's kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potter's kiln.

Từ điển Anh Việt

  • potter's kiln

    /'pɔtəzkiln/

    * danh từ

    lò gốm