pot-roast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pot-roast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pot-roast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pot-roast.

Từ điển Anh Việt

 • pot-roast

  /'pɔtroust/

  * danh từ

  thịt om

  * ngoại động từ

  om (thịt...)