postilion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postilion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postilion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postilion.

Từ điển Anh Việt

 • postilion

  /pəs'tiljən/ (postillion) /pəs'tiljən/

  * danh từ

  người dẫn đầu trạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • postilion

  someone who rides the near horse of a pair in order to guide the horses pulling a carriage (especially a carriage without a coachman)

  Synonyms: postillion