post-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

post-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm post-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của post-boat.

Từ điển Anh Việt

 • post-boat

  /'poustbout/

  * danh từ

  tàu the

  tàu chở khách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • post-boat

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tàu bưu vụ

  tàu chở khách