poronsity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poronsity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poronsity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poronsity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poronsity

  * kỹ thuật

  lỗ

  y học:

  có lỗ rỗ

  tính xốp, độ xốp