porge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porge.

Từ điển Anh Việt

  • porge

    /pɔ:dʤ/

    * ngoại động từ

    lọc sạch hết gân (súc vật làm lễ tế thần) (đạo Do thái)