popply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

popply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm popply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của popply.

Từ điển Anh Việt

  • popply

    /'pɔpli/

    * tính từ

    cuồn cuộn, xô giạt, nhấp nhô, gợn sóng (sóng, nước...)