pomona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pomona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pomona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pomona.

Từ điển Anh Việt

 • pomona

  /pə'mounə/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) nữ thần quả (thần thoại La-mã)

  Pomona green

  màu vàng lục