polytopic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polytopic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polytopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polytopic.

Từ điển Anh Việt

  • polytopic

    * tính từ

    (sinh vật học) nhiều nơi ở; nhiều vùng