polymelus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polymelus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polymelus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polymelus.

Từ điển Anh Việt

 • polymelus

  * danh từ

  quái thai nhiều chân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polymelus

  * kỹ thuật

  y học:

  người có tật thừa chi