polymedia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polymedia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polymedia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polymedia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polymedia

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đa môi trường