poind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poind.

Từ điển Anh Việt

  • poind

    * ngoại động từ

    sử dụng áp lực pháp luật để chiếm đoạt tài sản