podiatric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

podiatric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm podiatric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của podiatric.

Từ điển Anh Việt

  • podiatric

    xem podiatry