podeal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

podeal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm podeal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của podeal.

Từ điển Anh Việt

  • podeal

    * tính từ

    thuộc cuống họng