pocky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pocky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pocky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pocky.

Từ điển Anh Việt

  • pocky

    /'pɔkmɑ:kt/ (pocky) /'pɔki/

    * tính từ

    rỗ, rỗ hoa (mặt)