plower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plower.

Từ điển Anh Việt

  • plower

    xem plow

Từ điển Anh Anh - Wordnet