plowboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plowboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plowboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plowboy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plowboy

    a boy who leads the animals that draw a plow

    Synonyms: ploughboy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).