plink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plink.

Từ điển Anh Việt

  • plink

    * động từ

    làm kêu lanh canh

    * danh từ

    tiếng kêu lanh canh